Kirjoittajaesittely

 

Kai Alhanen on filosofi, kouluttaja ja työnohjaaja. Hän työskentelee yrityksessä Aretai, jossa kehitetään suomalaista työelämää dialogin keinoin. Viimeisen kymmenen vuoden ajan Kai on työnohjannut ja kouluttanut lastensuojelun eri ammattiryhmiä ja heidän yhteistyökumppaneitaan. Hän on käsitellyt lastensuojelun ongelmakohtia tutkimuksessaan Vaarantunut suojeluvalta – tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä.

 

Kati Palsanen on lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja kehittäjä. Hän työskentelee SOS-Lapsikylässä kehittämispäällikkönä luoden yhdessä kuntakumppaneiden kanssa lapsiperheiden tukemiseksi uudenlaista toimintamallia, jolla lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan oikea-aikaisemmin ja vaikuttavammin. Lastensuojelun kentällä Kati on ollut vaikuttamassa lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden vahvistumiseen palveluiden kehittämisessä mm. perustamalla Osallisuuden aika ry:n.

 

Päivi Petrelius on lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden kehittäjä ja tutkija. Hän työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella lastensuojelun kehittämispäällikkönä. Hän luo yhdessä lastensuojelun toimijoiden, kuntien, korkeakoulujen, alan osaamiskeskusten, järjestöjen sekä alan työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa tapoja lastensuojelun toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja työtapojen kehittämiseksi. Hän on aiemmin työskennellyt toimittajana sosiaalialan ammattilehdessä, järjestöjen kehittämistyössä, sosiaalityön tutkijana ja lastensuojelun kehittäjänä. Lastensuojelussa Päivi on erityisesti pyrkinyt vahvistamaan lastensuojelun tutkimus- ja tietoperustaa. Hänelle on tärkeää toimia kaikessa kehittämistyössä tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden ja asiakastyötä tekevien ammattilaisten kanssa.

 

Muut kirjoittajat:

 

Susanna Hoikkala

 

Tiina Muukkonen

 

Hanna Tulensalo

 

 

 

Lataa teesit koneellesi | jaa:

Yhteydenotot ja lisätiedot: info (ät) yhdessarohkeammin.fi