Kutsu

 Yhdessä rohkeammin

 – aamukahvit seuraavan kerran 2.12.

 

YHDESSSÄ ROHKEAMMIN - viisi teesiä inhimillisestä lastensuojelusta on kansalaisten käynnistämä liike paremman lastensuojelun puolesta. YR-ryhmä on järjestänyt vuoden 2016 kuluessa aamukahveja teesien ympärillä. Seuraavaksi käsittelyvuorossa on neljäs teesi.

 

Aikaisemmista tiedoista poiketen 28.10. pidettävä aamukahvitilaisuus jää pois ja neljättä teesiä käsitellään 2.12. pidettävillä aamukahveilla. Kahveille voi ilmoittautua alla olevan linkin kautta.

 

2.12. 9-11 Aamukahvit lastensuojelun teesin 4 merkeissä: VALTA JA VASTUU TASAPAINOON!

 

YHDESSSÄ ROHKEAMMIN - viisi teesiä inhimillisestä lastensuojelusta on kansalaisten käynnistämä liike paremman lastensuojelun puolesta. YR-ryhmä on järjestänyt vuoden 2016 kuluessa aamukahveja teesien ympärillä. http://yhdessarohkeammin.fi/teesi-1.html Seuraavaksi käsittelyvuorossa on neljäs teesi.

 

 

TEESI  IV - VALTA JA VASTUU TASAPAINOON

 

Lastensuojeluun liittyvän vallan ja vastuun jakautumista on selkiytettävä. Poliitikkojen, johtajien ja työntekijöiden on kaikkien tunnistettava osuutensa lastensuojelun kriisiytymiseen ja sitouduttava puutteiden korjaamiseen. On ryhdyttävä yhdessä luomaan avointa, kuuntelevaa ja kokemuksista oppivaa johtamis-, työskentely- ja keskustelukulttuuria.

 

Teesistä ovat keskustelemassa kokemusasiantuntija Vilma Vähämaa, poliitikot Veronika Honkasalo (vas) ja Maria Ohisalo (vihr), Espoon lastensuojelupalveluiden päällikkö Mari Ahlström sekä toivottavasti myös sosiaalityöntekijöitä (nimet varmistuvat myöhemmin). Sekä tietenkin toivomme mukaan runsaasti yleisöä eli keskustelijoita, kansalaisia. Tilaisuuden puheenjohtajina ovat Susanna Hoikkala (Lastensuojelun keskusliitto), Tiina Muukkonen (Ensi- ja turvakotien liitto) ja Hanna Tulensalo (Pelastakaa Lapset).

 

Mukaan yhteisille aamukahveille toivotaan keskustelijoita, joilla on kokemusta, ajatuksia tai toiveita liittyen lastensuojelun uudistamiseen ammattilaisena, asiakkaana, kokemusasiantuntijana, lapsen läheisenä, johdon edustajana, poliitikkona tai vaikka päätöksentekijänä.

 

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

 

Ilmoittaudu tästä linkistä.

 

Ensi vuonna Yhdessä rohkeammin -toiminta jatkuu. Suunnitelmissa on luoda moniääninen lastensuojelun erilaisten kokijoiden, vaikuttajien ja asiantuntijoiden ääniä kokoava lastensuojelun kansalaisareena.

 

Lisätietoja: info(at)yhdessarohkeammin.fi tai paivi.petrelius(at)thl.fi

 

 

Vuonna 2016 pidetyt aamukahvit  lastensuojelua koskevan teesin äärellä:

 

 

TEESI I - ELÄMÄNMUKAISTA AUTTAMISTA (tilaisuus pidettiin 4.3. klo 9-11 )

Lapsille ja nuorille tarkoitetuissa palveluissa on otettava lähtökohdaksi heidän omat kokemuksensa. Heitä on kuunneltava tarkasti ja kunnioitettava heidän käsityksiä omasta elämästään. Poliitikkojen, johtajien ja apua tarjoavien ammattilaisten on pyrittävä inhimillisyyteen, poistettava jäykät toimintatavat ja tarpeeton kontrollointi. Puhujat: Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja ja kokemusasiantuntija Minna Kallio, Osallisuuden aika ry

 

TEESI II - KASVUYHTEISÖT KESTÄVIKSI (tilaisuus pidettiin 29.4. klo 9-11 )

Lasten ja nuorten kasvuympäristöjä ovat kodit, naapurusto, varhaiskasvatuksen yhteisöt, koulut ja vapaa-ajan ryhmät. Jokaisen on saatava kokea näissä yhteisöissä itsensä hyväksytyksi, ja lähellä on oltava turvallisia aikuisia. Yhteisöjä on kehitettävä sellaisiksi, että vaikeissa elämäntilanteissa olevat lapset ja nuoret saavat elää yhteisönsä tasa-arvoisina jäseninä.

 

TEESI III - TYÖTAVAT REMONTTIIN (tilaisuus pidettiin 9.9. klo 9-11 )

Vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten auttamiseen tarvitaan taitavia lastensuojelutyön ammattilaisia. Työntekijöiden asiakasmäärä on rajattava sellaiseksi, että he voivat paneutua tehtäviinsä ja pystyvät hyödyntämään parasta tutkimustietoa. Samalla on selkiytettävä viranomaisvaltaa käyttävien sosiaalityöntekijöiden tehtävät ja kehitettävä kaikkien ammattilaisten työtapoja dialogisiksi eli kohti avointa vuoropuhelua.

 

 

 

 

Lataa teesit koneellesi | jaa:

Yhteydenotot ja lisätiedot: info (ät) yhdessarohkeammin.fi